Política de privacitat

D’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al reglament que la desenvolupa, les dades personals recollides a la Web https://noemicuenca.es/ són els estrictament necessaris per atendre les finalitats sol·licitades pel titular de les dades en el moment de proporcionar-les. Les dades són emmagatzemades en un fitxer titularitat de NOEMI CUENCA QUESADA, del qual és responsable. Aquest fitxer està convenientment inscrit al Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de dades.

Les finalitats per a les quals es recullen les dades poden ser totes o algunes de les següents:

  • Respondre a sol·licituds d’informació que ens hagis enviat, resoldre dubtes sobre el procés de compra i confirmar o modificar les dades de la comanda.
  • Facilitar la teva inscripció als nostres esdeveniments.
  • Facilitar información, comercial o no, que pueda ser de tu interés, como noticias relacionadas con los libros o eventos, consejos, etc. por vía electrónica o por otros medios.
  • Facilitar l’enviament, facturació i cobrament dels productes que hagis comprat a la web.
  • Publicar els teus comentaris, testimonis, recomanacions o opinions a la web.
  • Publicar les fotografies que tu ens enviïs, o que fem durant els esdeveniments, a la web i fer servir la teva imatge en vídeos promocionals.

Informació necessària

Tots els camps indicats amb un asterisc al corresponent formulari de recollida de dades són necessaris per a l’enviament del formulari. Si no es proporcionen aquestes dades o es fa de manera incorrecta, no es podrà enviar el formulari.

Cessions

Ens comprometem a complir el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades facilitades. També garantim l’aplicació de les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua o l’accés no autoritzat.

Les teves dades no seran cedides a tercers per a finalitats diferents de les indicades. Només seran comunicades -als proveïdors pertinents- aquelles dades que siguin imprescindibles per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides. A títol enunciatiu, les teves dades poden ser cedides a Correus per gestionar l’enviament de llibres, a Mailchimp per poder-te enviar el nostre butlletí o poden ser publicats a la web com a recomanació, comentari, etc.

Tractament de dades de menors d’edat

No tractem dades de menors de 14 anys. Les dades dels usuaris majors de 14 anys i menors de 18 anys seran tractades únicament amb el seu consentiment exprés, sempre garantint que el llenguatge utilitzat sigui de comprensió fàcil d’acord amb l’edat del menor (*):

(*) Si ets menor de 18 anys, però major de 14 anys i ens facilites dades personals teves (nom, cognoms, adreça, telèfon…), ens dónes el teu consentiment exprés (el teu permís) per tractar-los (utilitzar-los) per allò que ens has demanat. Si vols comprar un producte de la web que requereixi un pagament amb diners, caldrà que la comanda ho facin els teus pares, tutors o representants legals.

Consentiment exprés

En facilitar-nos les teves dades, ens dónes el teu consentiment exprés per a aquests tractaments i cessions, fins i tot si fos necessari realitzar una transferència internacional de dades per complir amb les finalitats descrites en aquest document i/o als corresponents formularis de recollida de dades del mateix Web.

Exercici de Drets

Teniu dret a revocar aquest consentiment ia exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Perquè l’exercici d’aquests drets es faci amb garanties d’autenticitat, haureu d’incloure a la petició una fotocòpia del vostre DNI o de qualsevol altre document oficial vàlid, el vostre nom i cognoms, adreça postal o electrònica (per respondre a la sol·licitud) i el text, signat, que expressi la vostra petició..

A aquests efectes, et pots adreçar, via postal o mitjançant e-mail, a les adreces següents manifestant la teva voluntat:

NOEMI CUENCA QUESADA

C/ SANTA MARIA 7, 1º, 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA)

hola@noemicuenca.com

_________________________

La navegació i ús de la Web per part de l’usuari implica l’acceptació d’aquestes clàusules i també les del AVÍS LEGAL, les de la POLÍTICA DE COOKIES i, en cas d’efectuar una compra d’un llibre o entrades per a un esdeveniment, també les del text legal “TERMES I CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ”.

Ens reservem el dret a modificar aquest text legal en qualsevol moment sense notificar-ho prèviament als usuaris, que tenen la responsabilitat de comprovar periòdicament el contingut dels textos legals disponibles a la Web.

La versió en castellà d‟aquest document és l‟única vàlida amb efectes legals. Qualsevol altra versió és una mera traducció sense més efectes que els de facilitar-ne la comprensió.