DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

Noemi Cuenca Quesada s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web noemicuenca.es

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018, de 7 de setembre, degut a la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

A) Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018:

  • Hi ha alguns enllaços sense descripció, sense text o sense destinació.
  • Manquen etiquetes o instruccions quan el contingut requereix la introducció de dades per part de l’usuari.
  • Podrien existir algunes errades puntuals d’edició a alguna pàgina web.

B) Càrrega desproporcionada:

  • No s’aplica.

C) El contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable:

  • Poden existir continguts multimèdia anteriors al decret pendents de ser reemplaçats.
  • Hi pot haver continguts de tercers, com ara fitxers ofimàtics que s’hagin de publicar en aquest lloc i que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat.

PREPARACIÓ DE LA PRESENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

Aquesta declaració va ser preparada el 12 de juliol 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel mateix organisme.

Última revisió de la declaració: 12 juliol 2023.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part daquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats daccés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a laccessibilitat del lloc web.

Les comunicacions les pot realitzar a través de les vies següents

  • Correu electrònic noemi@noemicuenca.com

També podeu sol·licitar en format accessible informació que no compleixi amb els requisits d’accessibilitat, bé per estar exclosa, bé per estar exempta per càrrega desproporcionada; o formular una queixa per incompliment dels requisits daccessibilitat. Enllaç al procediment de sol·licitud dinformació accessible i queixes.

A través d’aquest procediment podreu iniciar una reclamació per conèixer i oposar-vos als motius pels quals s’ha desestimat una sol·licitud d’informació accessible o queixa, instar l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix els requisits exigits.

PROCEDIMENT D’APLICACIÓ

El procediment de reclamació recollit a l’article 13 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

La reclamació pot ser presentada a través de qualsevol de les opcions recollides a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques..