Avís Legal

 

NOEMI CUENCA QUESADA posa a la teva disposició aquest Avís legal per informar-te sobre les condicions d’ús del Web i per complir els requisits previstos a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

La informació detallada al següent text legal és aplicable a la web https://noemicuenca.es/

Totes les condicions d’ús estipulades aquí regularan les relacions existents entreNOEMI CUENCA QUESADA i tu.

La navegació i l’ús del Web per part teva implica l’acceptació d’aquestes clàusules i també les de la POLÍTICA DE PRIVACITAT, la POLÍTICA DE COOKIES i, en cas d’efectuar una compra, també del text legal TERMES I CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ.

DADES IDENTIFICATIVES

Nom NOEMI CUENCA QUESADA
Domicili C/ SANTA MARIA 7, 1º, 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA)
E-mail hola@noemicuenca.com
Telèfon +34 661685601
NIF 47632904L

CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB

No acceptem dades de menors de 14 anys. Les dades dels usuaris majors de 14 anys i menors de 18 anys seran tractades únicament amb el seu consentiment exprés, sempre garantint que el llenguatge utilitzat sigui de comprensió fàcil d’acord amb l’edat del menor (*):

(*) Si ets menor de 18 anys, però major de 14 anys i ens facilites dades personals teves (nom, cognoms, adreça, telèfon…), ens dónes el teu consentiment exprés (el teu permís) per tractar-los (utilitzar-los) per allò que ens has demanat. Si vols comprar un producte de la web que requereixi un pagament amb diners, caldrà que la comanda ho facin els teus pares, tutors o representants legals..

Com a usuari, et compromets a utilitzar la pàgina web i els seus continguts de conformitat amb la Llei, aquest Avís legal, els altres textos legals de la Web, els bons costums i l’ordre públic.

En concret, t’obligues a:

  1. Facilitar informació veraç sobre les dades personals sol·licitades ia mantenir-les actualitzades.
  2. Custodiar diligentment el teu nom d’usuari i la contrasenya d’accés a la web, si t’has registrat anteriorment.
  3. No accedir i/o utilitzar el lloc web ni els seus continguts per a fins il·lícits o contraris al present Avís legal i als altres textos legals del Web.
  4. No introduir, emmagatzemar o difondre qualsevol contingut que infringeixi la Llei, la bona fe i l’ordre públic, aquest Avís legal i els altres textos legals de la Web, o que resulti perjudicial per a tercers.
  5. No realitzar cap acció que pugui alterar, fer malbé o inutilitzar l’activitat normal del lloc web.

No ens fem responsables del mal ús que un usuari pugui fer de la web o dels continguts de tercers. Aquesta responsabilitat recau exclusivament en lusuari, especialment si provoca danys a tercers.

Així mateix, ens reservem el dret a limitar, en qualsevol moment i sense avís previ, l’accés i la utilització del lloc web i dels seus continguts a qualsevol usuari que incompleixi aquest Avís legal, els altres textos legals del Web, o qualsevol norma legal d’aplicació

MODIFICACIÓ DELS TEXTOS LEGALS

Ens reservem el dret a introduir modificacions a qualsevol dels textos legals del Web sense necessitat d’avisar prèviament els usuaris. Per això és recomanable que els revisis periòdicament.

En cas de modificació de les condicions incloses en els textos legals, presumirem que acceptes les noves clàusules si accedeixes a la Web, a partir de la data en què es van produir les modificacions esmentades.

ENLLAÇOS A TERCERS

Aquest Avís legal i els altres textos legals de la Web s’apliquen únicament a la Web i als continguts titularitat de NOEMI CUENCA QUESADA. i no s’estén a les pàgines de tercers que siguin accessibles des de la web..

Les Webs a què redirigeixen els enllaços publicats són externes a NOEMI CUENCA QUESADA., per la qual cosa no ens fem responsables dels continguts de les Webs enllaçades. Aquests enllaços es faciliten únicament per informar-vos de l’existència d’altres fonts d’informació i en cap cas impliquen la nostra aprovació o recomanació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts publicats a la Web (a títol enunciatiu, no limitatiu: disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, imatges, vídeos, etc.) són propietat de NOEMI CUENCA QUESADA o es compta amb l’autorització dels seus autors.

Els continguts de tercers reproduïts a la Web són propietat dels seus titulars.

Tota reproducció, distribució o transformació parcial o total del seu contingut mitjançant qualsevol procediment i en qualsevol suport està subjecta a autorització prèvia i expressa o del titular dels drets, si escau

MISCEL·LÀNIA

Si qualsevol clàusula inclosa en aquest Avís Legal fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, subsistirà íntegrament tota la resta. Totes les clàusules han de ser interpretades de forma independent i autònoma, i la resta d’estipulacions no s’han afectat en cas que una d’elles fos declarada nul·la per sentència judicial o resolució arbitral ferma, en aquest cas s’haurà de substituir aquesta per una que preservi els efectes perseguits per l’Avís Legal.

Els encapçalaments de les diferents clàusules només són informatius i no afecten, qualifiquen o amplien la interpretació de l’Avís Legal.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Aquest Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.

La resolució de les controvèrsies que es puguin derivar com a conseqüència del que disposen aquestes disposicions se sotmetrà als tribunals i jutjats de Barcelona o als corresponents al domicili de l’usuari si aquest és un particular.

La versió en castellà d‟aquest document és l‟única vàlida amb efectes legals. Qualsevol altra versió és una mera traducció sense més efectes que els de facilitar-ne la comprensió.